NewsAdressännerung op groer Kaart och op der Gemeng

Nach ass d'Adressännerung op der Gemeng net ëmgesat, ma nodeems dat respektiivt Gesetz ugeholl gouf, géif mat Héichdrock doru geschafft ginn.

Leschten Update: 23.10.2018, 14:48:35

© Eldo

Wéi et vun der Gewerkschaft vum Gemengepersonal heescht ass d'Ännerung vun der Adress op der groer Kaart vum Auto an Zukunft och op de Gemenge méiglech. Soss hat een dat misste bei der SNCA maachen.

Wéi et heescht ännert dat awer elo mam Gesetz vum 11. September 2018. Wéi et weider heescht géif de Moment mat Héichdrock un der Ëmsetzung vun dëser Ännerung geschafft ginn an et géif och un enger einfacher informatescher Léisung geschafft ginn.


Liest hei d'Matdeelung vun der FGFC:

E Reglement Grand-Ducal vum 11. September 2018 (Artikel 10) gesäit ënnert anerem fir, datt zukünfteg d’Adressenännerungen net wéi soss nëmme bei der Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) mussen agedroe ginn, mee datt mat Akraafttriede vum RGD dat och op der Gemeng ka gemaach ginn.

Mir hu bei der Regierung nogefrot, wou si dru sinn bei der Ëmsetzung vun dëser neier Dispositioun. Mir krute gesot si géife mat Héichdrock un enger Circulaire schaffen. Un enger einfacher an effektiver informatescher Léisung géif och geschafft ginn.

Och wann dëst Méiaarbecht fir eis Leit um Terrain bedeit, begréisse mir als FGFC dës Mesure, déi de Leit deen oft lästege Gang op d’Kontrollstatioun ofhëlt. Esou geet simplification administrative.

Un de Regierungsstellen dëst elo zesumme mam SYVICOL kohärent, personal- a biergerfrëndlech ëmzesetzen.

Fannt hei de betreffenden Artikel:

Art. 10. À l’article 13 du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « (3) Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg change de résidence normale ou de siège social, il doit, endéans le mois suivant, faire procéder à l’inscription de sa nouvelle adresse soit par la commune d’arrivée soit par la SNCA sur la partie I du certificat d’immatriculation du véhicule concerné.»