Trafic Scout Kontrollen
Kontroll Mobille Radar beim Sportshotel zu Lëppschent a Richtung Norden
Eldoradio um 14:51
Offiziell Radar Kontrollen

Hei d'Vitesse-Kontrollen, déi offiziell vun der Police annoncéiert goufen:

Contrôles Radar annoncés sur INTERNET

17.01.2020

matin Syren rue de Moutfort
matin Warken rue de Burden
après-midi Filsdorf N13', ' Draikantongsstrooss