Foire "Be Active! Déng Zukunft-Däi Wee"Jonker kommen a Kontakt mat der Beruffswelt

Dëse Mëttwoch gëtt et d'Geleeënheet fir Jonker tëscht 15-30 Joer a Kontakt mat Acteuren aus der Beruffswelt oder der Zivilgesellschaft ze kommen.

Leschten Update: 15.02.2018, 04:31:46

© snj.lu

E Mëttwoch ass zu Schëffleng ass an der Hall Polyvalente d'Foire „Be active: Déng Zukunft, Däi Wee!“. Hei geet et drëms de Jonken d’Méiglechkeet ze ginn, a Kontakt mat der Beruffswelt ze kommen an Informatiounen ze sammelen, fir sech op dat spéidert Liewe besser kënne virzebereeden. 

Op méi wéi 40 Stänn kann een sech informéieren iwwert Beruffer, Stagen, Studentenjobs, Formatiounen, Léierplazen oder Volontariater. Op der Plaz selwer, esou d’Isabelle Mariutto vum SNJ, ass et da gutt, wann ee CV, Zensuren, den "Avis d’Orientation" an eng "Lettre de Motivation" bei Hand huet.

Isabelle Mariutto (SNJ) - A Kontakt mat der Aarbechtswelt

An der Hall Polyvalente zu Schëffleng gëtt et de ganze Mëttwoch iwwer vill ze gesinn a virun allem vill Leit aus der Aarbechtswelt ze treffen.

Isabelle Mariutto (SNJ) - Et genuch fir sech ze informéieren


Kombinéiert gëtt d’Kontaktfoire och nach mat verschidde Workshoppen, wou een da spéider eng kleng Evolutioun kritt, fir engem dann Tuyauen ze ginn, wéi een seng Zukunft als Jonken nach besser plange kéint.

Dat ganzt ass wéi gesot e Mëttwoch vun 09h30 bis 17h00 an der Hall Polyvalente zu Schëffleng an der rue Denis Netgen, organiséiert vum Point Info Jeunes Esch (PIJ), dem Service National de la Jeunesse (SNJ) an der Gemeng Schëffleng. 

Lauschtert de komplette Reportage am Audio!