Santa What?! Wat plangen di 2?

Dass déi 2 aus der Morning Show eppes plangen ass gewosst, mee wat genau weess nach kee sou richteg...

© Eldoradio

Beim Andy a beim Eric aus der Morning Show ass definitiv eppes am Busch...

Déi 2 déi pësperen déi ganzen Zäit a bestelle mysteriéis Päck op d'Aarbecht, wat hei dran ass, weess allerdéngs keen! Mee wat kéinten déi 2 plangen, dass souguer eis Eldo-Redaktioun et net esou richteg gewuer gëtt?

Tipp 1


Wat hunn di 2 geplangt?

Stay Tuned!


Bléift drun & fannt et hei zesumme mat eis eraus, wat déi 2 "Last Christmas"-Lovers vir hunn!