Am Kader vun de Sanéierungsaarbechten am Gousseler Tunnel gëtt e Méindeg vu 14 Auer un um System vum Feieralarm geschafft.

En neie Kabel, deen eventuellt Feier am Tunnel detektéiert, gëtt e Méindeg getest. Wéi d'Ponts et Chaussées an deem Sënn matgedeelt hunn, kann et sinn, datt doduerch schwaarzen Damp ze gesinn ass.

All noutwendeg Sécherheetsmesurë géifen agehale ginn, domat dësen Test keng Auswierkungen op de Verkéier huet.

D'Aarbechte ginn am Tüb aus Richtung Echangeur Luerenzweiler an Direktioun Schëndels duerchgefouert.

Test du nouveau câble d’incendie au tunnel Gosselerbierg (26.08.2019)
Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre des travaux de refonte du tunnel Gosselerbierg, un test du nouveau câble de détection d’incendie, qui permet de détecter un éventuel foyer d’incendie, sera effectué le lundi 26 août à partir de 14 heures dans le tube en provenance de l’échangeur Lorentzweiler et en direction de l’échangeur Schoenfels.

L’Administration des ponts et chaussées tient à informer qu’il se peut que de la fumée opaque sorte du tube au moment de l’exercice. Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront prises, de façon à ce que ce test n’aura aucun impact sur le trafic.