De „Mobility Loft“ soll de Membere vum ACL onofhängeg bei hirer Entscheedung fir eng bestëmmte Motoriséierung hëllefen an och Testween bereet stellen.

De Méindeg gouf den neie „MOBILITY LOFT“ vum ACL ageweit, deen dozou geduecht ass senge Membere bei der Entscheedung fir en Typ vu Motor ze hëllefen an hinnen eng onofhängeg Berodung unzebidden.
Grad wat d'Elektromobilitéit, respektiv Hybriden ugeet, géifen Etüde weisen, dass vill Leit nach ëmmer Problemer hunn, un déi néideg Informatiounen ze kommen.

© ACL

Nieft der Berodung bitt den ACL mat sengem neien Zenter och Ween un, déi een op der Plaz kann ausprobéieren. Déi eegen ACL-Flott mat Hybriden oder Elektroautoe kann een iwwerdeems och Loune fir déi nei Technologie virun engem eventuelle Kaf kënnen ze testen.