Vun e Méindeg un ass Rentrée an der Schoul. Wéi d'Zuele vum Educatiounsministère weisen, ginn an de Schoule méi Schüler wéi lescht Joer erwaart.

Dës Woch fänkt fir ronn 149.000 Schüler d'Schoul nees un. Et sinn der bal 2 Prozent méi, wéi déi lescht Rentrée.

Kuckt een d'Zuelen am Detail, ginn dem Ministère no fir d'Rentrée 57.217 Schüler am Fondamental erwaart. Fir d'Lycéeën am Grand-Duché sinn 48.091 Schüler gezielt ginn.

Am Fondamental wéi och fir d'Lycéeën ass et jeeweils eng Hausse par Rapport zur leschter Rentrée.

© Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

© Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse