230 Millioune Kanner hu keng Méiglechkeet, eng Schoul ze besichen. Dat ass den traurege Bilan vun der UNESCO kuerz virun der Rentrée.

230 Millioune Kanner hu keng Méiglechkeet, an eng Schoul ze goen. Dat ass d’Resultat vun enger neier Etüd vun der UNESCO.  Dat si bal 20% vun de Kanner an dëser Altersklass weltwäit. Den Undeel u Schüler tëscht 6 a 17 Joer wier deemno zënter 10 Joer net an d’Luucht gaangen.

An dësem Kader rifft d’UNESCO dozou op, weider Ustrengungen ze ënnerhuelen, fir all de Kanner en Zougang zur Bildung ze erméiglechen.