Well d'Demande fir de Studenteprêt oder d'Bourse dacks komplizéiert ass, soll elo e Video vum Studentevertrieder ACEL d'Saach méi einfach maachen.

Wann et drëms geet fir studéieren ze goen, dann ass fir vill Studenten och de Studenteprêt an d'Bourse néideg, fir sech d'Studenteliewe finanzéieren ze kënnen. Ma fir d'Demande sinn eng ganz Rëtsch Dokumenter néideg an Delaien un déi een sech muss halen.

Esou kéinten sech bei der Demande eng Rëtsch Froe stellen. An deem Kader huet d'ACEL e Video produzéiert, deen d'Demarche fir dës Studiëbäihëllef kënnen unzefroen erkläre soll.