De Konsumenteschutz fuerdert, datt d'Geldautomaten am Land erhalen an d'Offer ausgebaut gëtt. Si bedaueren, datt ëmmer méi Agencen zougemaach ginn.

De Lëtzebuerger Konsumenteschutz ULC fuerdert, datt d'Verschwanne vu Geldautomaten am Land gestoppt an d'Offer souguer weider ausgebaut gëtt. Wéi et e Méindeg heescht, géife landeswäit ëmmer méi Agencen an domat och Geldautomate verschwannen

Et ass also d'Fuerderung, datt iwwerall do, wou eng Agence zougemaach gëtt, d'Bankomate stoe bleiwen, respektiv, datt neier bäikommen.

Dem Konsumenteschutz no sollt een et de Leit erméiglechen, weider op deem Wee un hiert Boergeld ze kommen.