Millioune vun Insekte falen iwwert Felder, Beem a Recolten hier.

An Ostafrika ginn et elo nei Mesure, fir géint d’Ausbreedung vun den Heesprénger virzegoen.  Duerch d’Invasioun vun den Insekte sinn an de leschte Woche masseweis Recolte vun de Baueren zerstéiert ginn.

500 Benevolle ginn elo drop präparéiert, Pestiziden ze sprëtzen. Mat engem Budget vu mannst ëmgerechent 4 Milliounen Euro gouf d’Material dofir finanzéiert. Et versicht een engem UN-Vertrieder no, d’Plo virun der nächster Recolte am Grëff ze hunn. Dës huet plazeweis schonn ugefaangen.