Aus Ëmweltsiicht ass dat dramatescht Äisschmëlzen a Grönland ee grousst Ongléck. Ma d'Regierung wëll deem net nokucken an d'Schmëlzwaasser verkafen.

De Klimawandel suergt a Grönland fir ee massiivt Schmëlze vum Äis. D’Regierung vu Grönland wëll dëst "Schmëlzwaasser" elo huelen an un Entreprise verkafen.

Hinne wier kloer, dass de Klimawandel d’Äis zum Schmëlze bréngen, esou den Energieminister vu Grönland géintiwwer dem „Tagesspiegel“. E suergt awer och dofir, dass d’Waasserknappheet op der Welt zouhuele wäert.

Der Regierung no kéint een doraus ee maacht-fäege Produit maachen, dat enzwousch anescht feelt.

Fuerscher no schmëlzt d'Äis a Grönland méi wéi wéi erwaart.