Well e Projet, deen um Terrain soll realiséiert ginn, am Interêt vun der Gemeng läit, hat den Inneministère de Kaf vum Terrain approuvéiert.

De Kaf vun engem Terrain vun 115 Hektar an der franséischer Gemeng Saulnes duerch d'Déifferdenger Gemeng am Fréijoer 2019 war konform mat de lëtzebuergesche Gesetzer. Dat äntweren d'Ministesche Bofferding an Dieschbourg op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser.

Op dësem Terrain soll en ekologeschen a sozioekonomesche Projet entstoen. Well dëse Projet am kommunalen Interêt vun der Déifferdenger Gemeng ass, hat den Inneministère de Kaf vum Terrain approuvéiert. Wat d'Existenz an eng eventuell Beseitegunge vun Offäll déi um besoten Terrain leie solle betrëfft, geet aus der Äntwert ervir, dass vereenzelt d'Presenz vun enger Partie Offäll ewéi Bauschutt, Pneuen oder och Neonstübe festgestallt goufen.

Dës Offäll solle vun der Gemeng entsuergt ginn. Iwwerdeems verweisen d'Ministeschen drop, dass déi iwwer 50 Hektar vum Terrain déi an der Vergaangenheet landwirtschaftlech genotzt goufen och an Zukunft sollen op des Aart a Weis genotzt ginn.