Wéi geet et am Cycle 1, an de Crèchen an an de Kompetenzzentren de 25. Mee weider? Doriwwer huet de Freideg den Educatiounsminister informéiert.

Bei der Reprise fir d'Ofschlossklassen an dem Lycée ass bis ewell alles gutt ofgelaf, esou den Educatiounsminister Claude Meisch de Freideg am Nomëtteg. Dëst géif een zouversiichtlech fir d'Reprise vum Fondamental, dem Cycle 1, de Crèchen an de Kompetenzzentre stëmmen.

De Minister huet sech zouversiichtlech gewisen, dass den Encadrement kann assuréiert sinn. Et hätten sech ganz vill zousätzlech Leit gemellt.

Surveillance vu 7.00 Auer un
An de Schoulhäff gëtt eng Surveillance vu 7.00 Auer un assuréiert. Dat virun allem fir déi Schüler, deenen hir Eltere mussen ëm 8.00 Auer op der Aarbecht sinn. En Accueil, wéi et e bis ewell gouf ka jo wéinst de Sécherheetsmesuren net ugebuede ginn. Dorop huet de Minister insistéiert, grad wat d'Spillen an d'Vermëschung vun de Gruppen ugeet. Et géif net drëms goen, dass hei Kanner am Schoulhaff eng Stonn virun der Schoul empfaange ginn. Ma well awer verschidden Elteren net anescht kënnen, géif een eng Surveillance mat zwee Enseignanten ubidden, fir d'Sécherheet och ze garantéieren.

Schoule mussen erëm opgoen
D'Diere vun de Schoule mussen erëm opgoen, esou de Minister. Dat awer natierlech virsiichteg an ënnert dem Aspekt, dass all Schüler déi selwecht Bildung an déi selwecht Offer kritt. D'Schoul doheem wier zwar allgemeng gutt ofgelaf, ma net all Schüler hätt esou kënnen an deem selwechte Mooss erreecht ginn.

Grad bei klenge Kanner a Schüler mat spezifesche Besoine géifen sech awer nach méi Erausfuerderunge stellen.

Minister verweist op wëssenschaftlech Etüden
Den Educatiounsminister huet weider betount, dass een d'Suerge vun den Elteren natierlech géif eescht huelen. Dofir hätt een sech och enk mat Wëssenschaftler beroden. Allgemeng géifen d'Resultater jo dorop hiweisen, dass fir gesond Kanner keng besonnesch Gefor duerch de Virus besteet a si och eng wäit manner grouss Roll bei der Verbreedung spillen, wéi ufanks ugeholl.

Et hätt een sech mat villen Experte beroden, esou den Educatiounsminister. Nieft Doktere waren dat och Kannerpsychologen awer och mat den Elteren, deenen hir Suergen a Remarken ee mat abezunn hätt.

Wichteg, dass den Enseignant Reprise mat Kanner preparéiert
Et wier wichteg, dass d'Enseignanten d'Reprise an de Schoule virun allem mat klenge Kanner preparéiert. Z.B. sollt een hinnen erklären, firwat d'Schoulen elo esou funktionéieren, firwat se hu missten doheem bleiwen a firwat se sech mussen un d'Mesuren halen. An deem Sënn géifen den Enseignanten och Materialien zur Verfügung gestallt ginn.

Minister réit vill an d'frësch Loft ze goen
De Claude Meisch huet betount, wéi wichteg et wier fir mat de Schüler eraus ze goen. Dat aus zwee Grënn: D'Wëssenschaft hätt gewisen, dass de Virus sech virun allem an zouene Raim géif verbreeden. Weider wieren d'Kanner a Jonker elo laang dobanne gewiescht a se wier wuel frou fir erëm eraus ze kommen. Dat muss net onbedéngt de Schoulhaff sinn mä et kann och de Bësch sinn.

D'Spillplazen an de Schoulhäff si während de Schoulzäite vun 8.00 bis 18.00 Auer op. Dat och ënnert Surveillance.

Mondschutz ass a Crèchen a Spillschoul net ugeroden
D'selwecht wéi an de Spillschoule sollen d'Kanner an de Crèchen a klenge Gruppen isoléiert sinn an dat och an engem Raum. An de Crèchë sinn dat jo 5 Kanner. Ma och do gëllt, dass ee gäre mat hinne kann eraus goen. De Mondschutz bei Kanner ënner 2 Joer ass verbueden, bei Kanner ënner 6 Joer gëtt en ofgeroden.

Choix fir Kand a Crèche ze ginn bis 4 Joer
Eltere vu Kanner, déi bis de 25. Mee keng 4 Joer hunn hu weider de Choix, ob se hiert Kand wëllen an d'Crèche ginn oder net, respektiv, ob se an deem Sënn wëllen e Congé pour raisons familiales ufroen. Dee Congé ka bis de 15. Juli ugefrot ginn.

Bis de 15. Juli sinn d'Kontrakter mat de Crèchen, déi de Moment bestinn ausgesat. Dat well ee jo just d'Hallschent vun der Kapassitéit huet wéinst der Opdeelung vun de Gruppen. Et wéilt een d'Plaze fir déi fräihalen, déi se wierklech bräichten. Nom 15. Juli ginn déi Kontrakter awer erëm weider.

Reprise vu Kompetenzzentren ass enorm komplex
D'Reprise an de Kompetenzzentren ass immens komplex, esou den Educatiounsminister. Et géifen der jo 9 ginn, déi all Kéier op aner Besoine géifen agoen, dofir géif et hei meeschtens keng pauschal Léisung ginn, dës missten dacks individuell gekuckt ginn.
Ma et wier wichteg, dass d'Kompetenzzentren erëm opginn, well hei d'Schoul vun doheem aus net esou einfach wier.

Déi spezifesch Ateliere wäerten an de Kompetenzzentren zou bleiwen. Wat d'Gruppen ugeet, déi wieren hei an der Reegel scho ganz kleng. Ganz wichteg wier et hei, fir se an deene Gruppen ze halen an deenen se sinn an net ze vermëschen.

Mondschutz an de Kompetenzzentren
Wann d'Distanzen net kënnen agehale ginn, da muss den Enseignant e Mondschutz ugedoe ginn. Kleng Kanner sollen am beschte keen undoen, hei gëllen déi selwecht Reegele wéi an de Crèchen an an de Spillschoulen. D'Schüler sollen nëmmen e Mondschutz unhunn, wann se dëse selwer kënnen aus- an undoen. Do wou et méiglech ass gëtt gekuckt fir en Accueil ze maache, wann et fir d'Elteren net anescht méiglech ass.

Giess gëtt op der Plaz, aus enger „Frupstut“. Fir déi, déi speziellt Iesse brauche gëtt eppes preparéiert. Zesummen an der Kantin wäert awer wéi op deenen anere Plazen och weiderhin net giess ginn.

Fir all d'Beräicher gëllt, dass vulnerabel Schüler net erëm sollen zeréck an d'Strukture kommen.

Erausfuerderunge bleiwe bestoen
De Minister sot, dass et natierlech genuch Erausfuerderunge géife ginn, dat géif een an den Diskussiounen op verschiddenen Niveaue spieren. Esou wieren och nach organisatoresch Froen ze klären. Genee esou wéi an de Lycéeë wier dofir weiderhin Organisatiounstalent an Improvisatioun gefuerdert. Ma et géif een dat néidegt Engagement bei de verschiddenen Acteure spieren.

Mat enger eenzeger Ausnam kann een déi Besoinen, déi vun den Eltere gefrot gi sinn assuréiert. Ma och an dëser leschter Gemeng géif een dat nach hikréien, esou de Claude Meisch. Et hätt ee vill Leit rekrutéiert, dat ënner anerem och fir eng Reserv ze hu fir op Ausfäll kënnen ze reagéieren. De Problem wier vill méi d'Plaz, well jo d'Klassen opgedeelt gi sinn. Ma et hätten sech vill manner Eltere gemellt, wéi ee geduecht huet, dofir wier ee gutt opgestallt.

Aktuell Situatioun net am September virstellbar
De Minister huet betount, dass hien net dovun ausgeet, dass bei der Rentrée am September d'Schoul vun doheem wäert weider goen, respektiv, dass d'Situatioun wéi elo weider geet. Hei misst een awer kucke, wéi d'Situatioun sech entwéckelt. Et wier een awer op all Fall besser opgestallt.