Enn Abrëll hat e Wollef zu Nidderaanwen Schof gerass. Zousätzlech Analysen hunn elo confirméiert, datt et e männleche Wollef aus Niedersachsen (D) war.

Enn Abrëll hat e Wollef am Raum Nidderaanwen 3 Schof gerass. Zousätzlech Analysen am däitsche Senckenberg-Institut hunn elo erginn, datt et sech ëm e männleche Wollef aus Niedersachsen an Däitschland handelt.

Mat Hëllef vun den DNA-Spuere konnt de Wollef engem Ruddel aus der Gemeng Rodewald zougeuerdent ginn. Dat ass knapp 450 Kilometer wäit fort. Dat huet d'Naturverwaltung e Freideg matgedeelt.

Den 9. Juni organiséiert d'Naturverwaltung mam natur musée eng Online-Konferenz mam Titel "Koexistenz Mensch-Wolf: Realismus oder Utopie?". Méi Detailler fannt dir am Communiqué vun der Naturverwaltung.