Am Juli sollen d'50-Euro-Bonge jo verschéckt ginn, vum 15. Juli bis den 31. Dezember kënnen se ageléist ginn.

Wéi den Tourismusminister Lex Delles via Twitter matdeelt wäert de 50-Euro-Bong, deen an enger Iwwernuechtungsstruktur kann ageléist ginn am Juli ausgeliwwert ginn. Dat un all Resident a Frontalier iwwer 16 Joer.

De Bong ass vum 15. Juli bis den 31. Dezember valabel a kann och nëmme fir deen Zeck, fir deen e geduecht ass ageléist ginn. An deem Sënn gëtt et um Site vum Wirtschaftsministère och eng Rëtsch Äntwerten zum Gebrauch vum Bong.