D'Parkplazen zu Lëlz, Ënsber a Burfelt si schonn zënter e Freideg de Mëtteg ausgelaascht.

D'Parkplazen zu Lëlz, Ënsber a Burfelt si schonn zënter de Mëtteg ausgelaascht. Leit, déi op Lëlz an Ënsber wëllen, sollen den neien a gratis Parking "Am Kéilert" benotzen. Wéi d'Police schreift sinn all d'Parkplaze bis 23 Auer op, duerno gëllt allgemengt Parkverbuet an d'Parkinge ginn zougemaach.

D'Police erënnert an deem Sënn drun d'Beschëlderungen an d'Parkverbueter ze respektéieren. Ass dat net de Fall, ginn d'Autoen ofgeschleeft.

© Police