Gëtt e Kand an Isolatioun oder Quarantän gesat, kann een Elterendeel vum Congé pour raisons familiales profitéieren.

Dat ass méiglech, wann d'Quarantän vum Kand vun der Direktioun vun der Santé oder eng Isolatioun decidéiert ginn ass. D'Congésdeeg, déi an dësen zwee Fäll geholl ginn, ginn also net vun de legale Congésdeeg of. Dat nämmlecht gëllt fir Frontalieren, déi hei am Land assuréiert si respektiv hei wunnen, hir Kanner awer am Ausland scolariséiert hunn. An all anerem Krankheetsfall vum Kand gräift déi üblech Prozedur fir Congé ze froen. Detailer ginn et hei.