Den Educatiounsministère huet e Rapport erausbruecht an deem d'Coronazuelen an de Schoulen ënner d'Lupp geholl ginn.

Tëscht dem 9. a 15. November goufe keng nei Infektiounsketten am Fondamental an am Secondaire festgestallt. Dem Educatiounsministère no wieren d'Infektiounen an der Schoul also ënner Kontroll. 24 positiv Fäll, bei deenen 3 bis 5 positiv Fäll pro Klass waren, goufen a Schoulen a Lycéeë registréiert (Zenario 3). 116 Fäll, bei deenen 2 Infektioune pro Klass waren, goufen identifizéiert (Zenario 2). 579 positiv Fäll goufe registréiert bei deenen e Schüler oder Enseignant sech ausserhalb vun der Schoul infizéiert huet ouni dass de Virus sech an der Schoul verbreet huet (Zenario 1).

Hei nach eng Kéier déi verschidden Zenarien:

Scénario 1: Cas isolé dans une classe attribué à une source d'infection extérieure.
Scénario 2: Deux cas positifs dans une classe, sans distinction de la source d'infection.
Scénario 3: De trois à cinq cas positifs dans une classe.
Scénario 4: Plusieurs cas positifs reliés à une contamination au sein de la communauté scolaire d'une école: plusieurs classes sont concernées et/ou classe compte plus de cinq cas positifs.

© Ministère de l'Education