D'Police sicht am Fall vun enger geklauter Bancomatskaart no Zeien.

Den 3. Juli 2019 hat eng onbekannte Persoun mat enger geklauter Bancomatskaart Suen opgehuewen. Dat an der Lëtzebuerger Strooss zu Péiteng. Wien Informatiounen zu dëser Persoun huet, ass gebieden sech beim Policekommissariat vun Déifferdeng ze mellen. Dëst ënnert der Telefonsnummer 244-531000 oder der Mailadress police.differdange@police.etat.lu