Wéi war d'Coronakris fir d'Schüler, d'Elteren an d'Léierpersonal? Wat behält een zeréck, wat kann een an Zukunft besser maachen?

Wéi een Impakt hat d'Corona-Joer op d'Schoul, wat ass gutt gelaf, wat manner gutt, wat kann een an Zukunft besser maachen a wat sollt ee vielleicht bäibehalen?

Den Educatiounsminister Claude Meisch stellt sech um Donneschdeg um 17h30 an engem Livechat de Froe vun den Elteren, Schüler a Léierpersonal. Zesumme soll de Bilan gemaach ginn vun engem Schouljoer dat vun der Coronakris markéiert war.