Et ass den Opruff vum Educatiounsministère sech am Virfeld z'informéieren wéi eng Schoulen um Donneschdeg ophunn.

Den Educatiounsministère mécht den Opruff un d’Elteren sech bei de lokalen Autoritéiten iwwert d’Ouverturen an d’Dispositiounen vun de Schoulen an anere Strukturen am Viraus z’informéieren.

D'Gemeng Conter huet zum Beispill schonn hënt wësse gedoen, dass d'Primärschoul zu Contern wéinst den Iwwerschwemmungen muss zoubleiwen, et gëtt awer een Accueil garantéiert an d'Schoulbusser géife fueren. Dat selwecht ass ënnert anerem och de Fall fir d'Gemeng Iernsdall, Fiels, Rouspert-Mompech a Colmer-Bierg.

Fannt hei d'Matdeelunge vun de betraffene Gemengen