Déi 180.000 € u finanziellen Hëllefe verdeelen sech op insgesamt 38 Menagen.

No den Iwwerschwemmunge vu Mëtt Juli goufe bis den 9. September 211 Demandë fir eng finanziell Hëllef fir Privatleit beim Familljeministère agereecht.

Dat äntweren d’Familljeministesch Corinne Cahen an d’Inneministesch Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte Jeff Engelen vun der ADR. Bis ewell konnte 56 vun dësen Demanden an der zoustänneger Kommissioun traitéiert ginn. 38 Menage kruten antëscht eng finanziell Hëllef ausbezuelt. Am Ganze maachen dës Hëllefe bis ewell eng Zomm vu knapps 180.000 € aus.