D'Chamber wäert sech aller Warscheinlechkeet no bis Mëtt Dezember mam Budget ausenanersetzen.

Um 09h00 e Mëttwoch de Moie wäert de Finanzminister Pierre Gramegna de Budget fir d'Joer 2022 an der Chamber deposéieren. De Minister wäert de Budget a Form vun engem QR-Code, deen op eng Kaart gedréckt gouf, un de de Chamberpresident Fernand Etgen, de President vun der Finanz- a Budgetskommissioun André Bauler an de Budgetsrapporter Dan Biancalana iwwerreechen.

D'Chamber wäert sech aller Warscheinlechkeet no bis Mëtt Dezember mam Budget ausenanersetzen, éier déi Deputéiert dann iwwert Dësen ofstëmmen.

Den Depot vum Budget wäert live op Chamber TV iwwerdroe ginn.