Am Sträit ëm d'Tâche vum Personal vun de Kompetenzzentere schéngt nach esoubal keng Léisung a Siicht.

De Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW) vum OGBL an d'Vertriedung vum edukative Personal an de Kompetenzzenteren (APCCA) reprochéieren dem Educatiounsminister Claude Meisch dass hien eng Schlichtungsprozedur zum Sträit ëm d'Tâche vum Personal an de Kompetenzzentere bewosst verschleefe géif.

Wéi et an engem gemeinsame Schreiwes vum SEW an der APCCA heescht, hätt een den Dossier vum Sträit, schonn den 11. Februar bei der Presidentin vun der Schlichtungs-Kommissioun, Marianne Harles, hannerluecht. Am Règlement grand-ducal iwwer d'Schlichtungsprozedur wier festgehalen, dass d'Kommissioun spéitstens 6 Wochen nodeems den Dossier agereecht gouf, fir eng éischt Sëtzung zesummekomme misst.

Dat wier bis ewell allerdéngs nach ëmmer net passéiert. Dem SEW an der APCCA no, wier et inakzeptabel, dass den Educatiounsminister probéiere géif eng Schlichtungsprozedur erauszögere géif. Dës wier nämlech déi éischt Etappe vun enger Streikprozedur. Et hätt een den Androck, dass de Minister net gewollt wier, fir an dësem Sträit eng Léisung ze fannen.