Vill Leit sinn och fir eng Iwwergewënnsteier fir Energieproduzenten.

Dat geet aus dem 2. Deel vun der Politmonitor-Ëmfro vun ILRES am Optrag vun RTL a vum Lëtzebuerger Wort ervir. 71 Prozent vun de ronn 1.000 gefrote Leit si fir esou eng Moossnam. 70 Prozent vun de Befrote wiere fir eng Upassung vum Steierbarème un d’Inflatioun. 52 Prozent vun de Leit mengen och dass d’Regierung eng gutt Aarbecht géint déi staark Inflatioun mécht. 55 Prozent vertrauen der Regierung, 52 Prozent vertrauen de Gewerkschaften. 35 Prozent hätte Vertrauen an der Oppositioun.