Ronn 450 Millioune Kanner si weltwäit an engem Krisegebitt opgewuess.

Wéi et an enger Etude vun der Organisatioun "Save the Children" heescht, wiisst all sechst Kand op der Welt an engem Krisegebitt op. Lescht Joer ware ronn 450 Millioune Liewe vu Kanner vu Krich, bewaffent Konflikter oder Gewalt betraff. Zu de geféierlechste Länner fir Kanner gehéieren de Jemen, Afghanistan, de Kongo a Somalia.