3 ëffentlech Petitiounen hunn d'Zil vu 4.500 Ënnerschrëften iwwerschratt.

D'Petitioun Nr. 2516 huet iwwert 4.500 Ënnerschrëfte kritt. Dës Petitioun fuerdert, dass ee Gefier an deenen éischte 4 Joer just all zwee Joer an d'Controle technique muss goen.

Da krut d'Petitioun Nr. 2504 och genuch Ënnerschrëften. Bei där gëtt eng Verbesserung vun engem nëtzlechen, séieren a gläichberechtegtem Zougang bei medezineschen Diagnosen iwwer Biller gefuerdert. Dat heescht bei Diagnosen mat Mammographien, IRM'en a Scanner.

An d'Petitioun Nr. 2470 huet och 100 Prozent erreecht. Hei geet et drëms, dass d'Recht fir mat Boergeld ze bezuelen als d’Grondrecht an d'lëtzebuergesch Constitutioun geschriwwe gëtt. Et wëll ee nämlech net de Risk agoen, dass d'Boergeld verschwënnt.