1018 lëtzebuergesch Studenten hunn 2021 bis 2022 am Ausland Konscht studéiert.

Wéi de Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte Fred Keup äntwert, waren am Studentejoer 2021-2022 ronn 1018 lëtzebuergesch Studenten an engem Konschtstudium am Ausland ageschriwwen. Des Weideren heescht et, dass et fir de Moment net virgesinn ass eng Héichschoul fir Konscht hei zu Lëtzebuerg ze grënnen. Trotzdeem ginn awer divers Konscht-BTS’en an deenen ënnerschiddleche Lycéeë ugebueden.