Ronn 61.000 Schüler sinn ageschriwwen.

Um Freideg fänkt d’Grondschoul nees un. Ronn 61.000 Schüler sinn ageschriwwen. Si gi betreit vu 6.700 Enseignanten a  Chargéeën. Am Lycée ass de Schoulstart e Méindeg mat de Septièmes-Klassen, an en Dënschdeg ass Schoulstart fir jiddereen.