Bannent 5 Joer sinn iwwer 900 Reklamatioune beim Service de médiation scolaire gemaach ginn.

Am Kader vum 5. Jubiläum vum Service de médiation scolaire huet den Educatiounsministère ee Bilan an engem Communiqué verëffentlecht. Vum 15. Septembre 2018 bis 14. September 2023 goufen 929 Reklamatioune beim Service verzeechent. Elteren, volljäreg Schüler a Schülerinnen a Mataarbechter vum Educatiounsministère kënnen sech un de Service wenden, wann si d’Ënnerstëtzung vun enger neutraler Instanz brauchen. Dat am Kader bei Meenungsverschiddenheeten tëschent deene verschiddene Parteien.

Liest hei de ganze Communiqué:

Cinq ans de médiation scolaire au Luxembourg (2018-2023) (25.10.2023)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

2018-2019

108

2019-2020

140

2020-2021

190

2021-2022

217

2022-2023

274

 

929