Déi 679. Editioun vun der Schueberfouer geet haut op en Enn.

Wien nach op d’Schueberfouer wëll goen, dee sollt dat haut maachen. Haut ass de leschten Dag vun der Fouer. Den Owend um 22h00 ass dat traditionellt d’Freedefeier. Dowéinst ass den Accès op de Lampertsbierg vum Rondpoint Schuman aus vun 20h00 bis 23h30 net accessibel. De Quartier ass awer accessibel iwwert d'Rue des Glacis, d'Rue Albert Unden an d'Avenue de la Faïencerie.

Schueberfouer 2019
Feu d’artifice le 11 septembre 2019 à 22 heures

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens qu’à l’occasion du feu d’artifice clôturant l’édition 2019 de la Schueberfouer le mercredi 11 septembre 2019 à 22 heures, l’accès au quartier Limpertsberg ne sera pas possible depuis le rond-point Robert Schuman de 20 heures à environ 23.30 heures.

Le quartier reste néanmoins accessible par la rue des Glacis, la rue Albert Unden et l’avenue de la Faïencerie (côté Rollingergrund).

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens et les usagers de la route de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

Information communiquée par l’Administration communale