1,43 Millioune Leit hunn d'lescht Joer zesumme 5,8 Milliarden Euro u Kotisatioune bezuelt, déi un déi verschidde Fonge bezuelt goufen.

D'lescht Joer sinn eng 5,8 Milliarden Euro u Cotisatioune beim Centre commun vun der Sécurité sociale agaangen. Dëst geet aus den éischte Joresrapport vum Centre ervir.

Dës Zomm gouf vun zesumme knapp iwwer 1,4 Millioune versécherte Leit abezuelt. Bal déi komplett Zomm ass iwwerdeems un d'Gesondheetskeess an de Pensiounsfong verdeelt ginn.

Iwwerdeems goufen och 71'000 Detachementer während dem leschte Joer an d'Ausland zertifiéiert.