Wéinst enger Sécherheetskontroll ass d'Waldschoul zu Diddeleng bis de 14. Februar zou. D'Schüler ginn dowéinst an aner Schoulen a Maisons Relais.

Wéi et vun der Diddelenger Gemeng heescht, wäerten d'Schoul an d'Maison Relais Waldschoul bis de 14. Februar mat zou bleiwen, dat wéinst Sécherheetskontrollen.
Wéi et um Site vun der Gemeng heescht, géif et sech ëm en Depannage an enger exzeptioneller Situatioun handelen.

D'Course ginn dowéinst an d'Schoulgebai Brill verluecht, Den Accueil vun der Maison Relais wäert an d'Maison Relais Schwemm verluecht ginn, dat gëllt och fir d'Kantin.