Déi gréng aus der Stad stéieren sech virun allem dorun, dass een d'Ëffentlechkeet ze wéineg an d'Planung vum neie Quartier agebonnenen hätt.

Déi Stater gréng kritiséieren den aktuelle Stand vum Wunnengsbau-Projet "Quartier Stade" an der Arler Strooss. An enger Stellungnam kritiséiere si virun allem de Fait, dass d'Abannung vun der Ëffentlechkeet bei der Planung vum neie Quartier ze kuerz komm wier. De 4. Juli 2018 haten déi Stater gréng en ëffentleche Workshop iwwert d'Planung vun der Zukunft vum Terrain an der Areler Strooss organiséiert. D'Resultater vun dësem Workshop haten si der Buergermeeschtesch Lydie Polfer iwwerreecht. Et ass d'Propos, dass d'Bierger och an Zukunft an d'Entwécklung vum Projet agebonne ginn.

Si weisen sech elo enttäuscht iwwert d'Tatsaach, dass e "Comité de selection" aus Experten a Membere vum Schäfferot am Hierscht 2019 7 Projeten erausgewielt huet iwwert déi d'Bierger sech nëmmen eng Woch laang informéiere konnten. Dass elo geplangt ass d'Bierger an de weidere Prozess anzebannen, stellt déi Stater Gréng net zefridden. Et wier net kloer wéi dëst oflafe soll an a wéi transparent dës Bedeelegung soll sinn. Esou ee Virgoen, kéint een de Stater Gréngen no héchstens als Consultatioun a net als Biergerbedeelegung bezeechnen.

Weider hate si gefuerdert, dass de Wunnquartier op d'mannst klimaneutral konzipéiert gëtt. Weiderhin, sollt sech d'Stad neie Wunnformen, ewéi zum Beispill dem Co-Habitage, géigeniwwer oppe weisen. Op Eefamilljenhaiser hätt ee solle verzichte well dës ze wéineg Wunnfläch schafe géifen. Och hätt een de neie Quartier autofräi solle konzipéieren. Dofir hätt dëse sollen un de Carsharing-System vun der Stad an der CFL ugebonne ginn an de d'Parkhaus an der Areler Strooss hätt primär sollen den Awunner vum Quartier sollen zur Verfügung gestallt ginn.