Vill Leit halen sech un d'Mesuren, ma Usammlunge géifen der Police no grad an der Nuecht erëm lues a lues zouhuelen.

D'Police erënnert drun, dass och weider nach Kontrollen duerchgefouert ginn, ob d'Commercen an d'Leit sech un d'Mesuren halen. Eleng dës Woch wieren 1'100 där Kontrolle gemaach ginn an et wiere ronn 200 Verwarnunge mat Geldstrof oder Pretekoller ausgedeelt ginn.

Während allgemeng d'Moossname gutt respektéiert géife ginn, géifen Usammlunge vu Mënschen a Foussgängerzonen, Spillplazen an an Industriezone besonnesch Nuets erëm zouhuelen. D'Police erënnert och drun, dass d'Beamten och bei Usammlungen am private Beräich kënnen intervenéieren.