All Joer huet de Bal dausende Studenten ugezunn, dëst Joer ass en awer wéi esou vill grouss Evenementer der Corona-Pandemie zum Affer gefall.

Nodeems d'Regierung d'lescht Woch jo decidéiert hat fir keng gréisser Evenementer bis den 31. Juli zouzeloossen huet d'ACEL elo d'Konsequenze gezunn an de Studentebal fir dëst Joer ofgesot. Wéi et am respektive Bäitrag op Facebook heescht géif een sech awer schonn dorop freeën déi dausende Studenten, déi d'Evenement all Joer ugezunn huet d'nächst Joer kënnen ze begréissen.

U sech sollt de Studentebal jo de 17. Juli 2020 op der Wiss beim P&R Bouillon sinn.