..an hir Unzéiungskraaft...

Mir Männer fillen ons ëmmer richteg staark. Op jidder Fall bal ëmmer. Mir mussen dat jo och bal, mir sinn Männer. Mä wéi ass et am Flirt mam aneren Geschlecht? Do kennen mir net ëmmer punkten. Au Contraire. Firwat mir sou oft floppen an e Kuerw kréien?

Lauschtert hei: