Ënnert anerem gëtt vun der nationaler Schülerkonferenz virgeschloen Englesch a Lëtzebuergesche méi ze fuerderen an de 60 Punktesystem am Lycée bäizehalen

D’CNEL, also d’Conférence Nationale des Elèves du Luxembourg, suivéiert jo virun allem als Zil, fir d’Rechter vun den Schüler ze protegéieren.  Op d’Annonce vum Minister Claude Meisch hin, de Lycée ze reforméieren, gouf sech natierlech iwwerluecht wéi een als Schüler seng Rechter behale kann an awer och zäitgläich sech fir d’Zukunft besser preparéiert.

Ganz Generell kann een schonn mol soen, dass den Niveau vum Lycée net dierft erofgoen, fir sou dem Ofschloss-Diplom eng gewësse Valeur ze loossen. Een Punkt deen der CNEL um Häerz läit ass d’Léieren vum Engleschen, dat ëmmer méi wichteg gëtt.

© Eldoradio David Winter

Wieder misst am Iwwergang vum Primaire an de Lycée de Schüler besser op de 60 Punkte System preparéiert ginn, deen et jo net méi am Primärschoul gëtt.  Wichtege ass och d’Orientatioun am Cycle inférieur oder supérieur. Ënnert anerem ginn obligatoresch Stagen virgeschloen. D’Thema Lëtzebuerger Sprooch ass weiderhin e wichtege Punkt.