De 6. Februar ass den Dag ouni Handy. Kéint Dir 1 Dag op den Handy verzichten? D'Catherine aus dem Eldonomëtte mécht den Test!

Den Handy huet ee sou gutt wéi ëmmer dobäi. Doheem, am Auto, beim Sport oder op der Aarbecht/an der Schoul. Et ass éischter ganz seelen, dass een den Handy net dobäi huet.

A wann een dëse mol doheem leie léisst, fillt een sech direkt schlecht, sou wéi wann eppes géing feelen.

Den Handy ass awer och eppes ganz Praktesches. Et kann een domadder Leit kontaktéieren, sief dat uruffen oder schreiwen. Et kann ee séier eppes am Internet nosichen, z.B. eng Strooss déi ee grad sicht, an och schéi Momenter festhalen, dat heescht eng Foto maachen.

Ee Liewen ouni Handy ass deemno ondenkbar ginn. Mee wat wier, wann dir den Handy géift ofgeholl kréien? Géift dir dat aushalen? Géift dir den Handy fräiwëlleg fir 1 Dag ofginn?

Mir waren op d'Strooss an hunn iech gefrot, ob dir dat och géingt maachen, an hei sinn d'Äntwerten:

D'Catherine aus dem Eldo-Nomëtte mécht den Test, an huet fir 1 Dag den Handy ofginn.

© Eldoradio