D'Aarbecht mécht ee groussen Deel vun eisem Dag an och eisem Liewen aus. Dofir ass et wichteg, dass een och gären do ass.

Wa mer net grad wéinst engem Virus am Confinement, also doheem sinn, verbrénge mer de Gros vun eiser Zäit op der Aarbecht. Mee wéi erkennt een op ee seng Aarbecht iwwerhaapt gäre mécht? Hei si 5 Unzeechen déi iech verrode kënnen, dass et villäicht un der Zäit ass, eppes anescht ze maachen.

Lauschtert hei eran!

1. Dir beschwéiert iech konstant bei äre Kolleegen 

Mat eise Kolleege schwätze mer gären iwwert Saachen, déi eis um Mo leien. Wann der awer all Kéier driwwer souert, wat op der Aarbecht net gutt leeft, an ni eppes Positives ze zielen hutt, da sidd der villäicht net wierklech op der richteger Plaz.

2. Aner Hobbye si méi wichteg wéi d'Aarbecht

Nieft der Aarbecht brauch een dat eent oder anert Hobby fir ausgelaascht ze sinn. Wann der awer méi Enthusiasmus fir ären Hobby hutt wéi är eigentlech Aarbecht, da leeft eppes schif.

3. Dir bereit villes oder bal alles

Et vergeet quasi keen Dag, op deem der bereit eng Formatioun net gemaach ze hunn oder denkt, dass dir awer ee Master hätt sollten hannendrun hänken oder mengt soss eng Chance verpasst ze hunn. Virun allem, wann déi Saachen iech erméiglecht hätten eng aner Karriäre anzeschloen.

4. Der kënnt iech net entscheeden

Dir wëllt eppes änneren, mee wësst net esou wierklech wat der kéint maachen. Konstant fannt der nei Méiglechkeeten oder hutt aner Iddien. Eigentlech wëllt der einfach nëmmen eng Verännerung am Beruff.

5. Dir spiert iech konstant onzefridden

Der hutt eng gutt Partnerschaft, oder sidd gléckleche Single. Och är Kolleege si fir iech do an och soss hutt dir alles wat der braucht. An awer sidd der net wierklech glécklech, a fillt iech niddergeschloen. Frot iech emol, ob d'Aarbecht iech net erofzitt.