Dat einfachst ass et engem ze soen, dass een ee gären huet. Mee wéi drécken d'Männer hir Léift nach aus? Respektiv, wéi maachen et eis Männer vum Eldo?

Männer a Fraen ticken anescht. An dat och wann et drëms geet seng Léift ze demonstréieren. Do ginn et natierlech ganz verschidde Saachen déi ee ka maachen. Mee wéi oder wat maachen eis Männer vum Eldo wa se hirem Stupp weisen, dass se frou mat em sinn?

Lauschter hei eist romantescht Geflüsters!

Wat maacht Dir dann fir ärem Beschten är Léift ze weisen?