An eisem Alldag huet ee verschidden Hürden ze meeschteren. Wéi maacht dir et, dass do d'Motivatioun net hops geet?

En Gros kann ee jo behaapten, dass et heiansdo esou Deeg ginn, op deenen een d'Motivatioun wierklech net grad am Iwwerfloss huet. Sech dann iergendwéi ze aktivéieren ass deemno guer net esou einfach. Natierlech weess een, dass jiddereen der Deeg mol huet, ma trotzdeem ass et nerveg. Zemools wann ee weess, dass een eng schwiereg Aufgab op der Schaff ze maachen huet, oder villäicht esouguer en Examen en vue huet.

De Max war mam Mikro dobaussen ënnerwee an huet iech gefrot wéi dir iech fir schwiereg Aufgabe motivéiert, oder wéi dir d'Motivatioun oprecht erhaalt fir all Dag op d'Schaff oder an d'Schoul ze goen.