Mol eng Kéier net d'Flemm hu wa mueres de Wecker schellt. Dat wënsche sech vill Leit. Ma mat e bësse Struktur ass dat méiglech.

Lauschtert eran

Vill Leit hu kee Problem domat mueres éischter opzestoen, wann se wëssen, dass se net musse Schaffe goen. De Gedanken un all déi Flichten déi een den Dag iwwer huet, kënnen een dozou brénge flemmseg an den Dag ze starten.

Fir nei a frësch an den Dag ze starte muss ee scho mol fir unzefänken den Dag virdru positiv ausklénge loossen. Dat heescht, sech selwer eppes guddes doen. Wat dat ass, ass iech fräi iwwerlooss, well all Mënsch ass do anescht. Et soll een einfach seng fräi Zäit genéissen an dat ganz ouni e Gedanken un d’Schaff oder soss eppes wat net no Fräizäit kléngt. Wann iech awer trotzdeem eppes duerch de Kapp geeschtert, wat der den Dag drop musst erleedegen, da schreift iech dat op.

Domat si mer scho beim zweete Punkt an zwar To-Do-Lëschten. Fir net schonn onorganiséiert an den Dag ze starten, sinn To-Do-Lëschten einfach perfekt. Notéiert iech wat der den Dag iwwer maache musst. Entweder mueres ganz klassesch op engem Blat Pabeier, oder iwwert eng vun deene sëllegen Apps, wéi zum Beispill ''Keeping task Master'' oder ''Wunderlist''.

Fir sech dann awer elo net an deene Lëschten ze verrennen, soll ee sech déi zäitlech organiséieren. Eng ongeféier Zäit wéi laang ee fir déi verschidden Aufgab brauch soll ee sech do schonn notéieren an déi och probéieren anzehalen.

Dee leschten a quasi domat och dee wichtegsten Tipp ass, sech Ritualer a Gewunnechten unzeeegenen, virun allem wat de Muere betrëfft. An der chinesescher Medezin soll e wotlecht Glas Waasser mat frëscher Zitroun de Kreeslaf ukuerbelen a fir e gutt Gefill suergen. Egal wat et ass. Sicht iech eppes eraus op dat der iech freet wann de Wecker schellt an den Dag fänkt schonn direkt mat eppes positivem un.

Mir hunn och Iech gefrot wat är Tipps sinn: