Et ass net ëmmer einfach mat Leit ze schwätzen, déi fir Fakten net empfänglech sinn. Ma et gëtt awer e Schema no deem een esou eng Diskussioun ka féieren.

Lauschtert eran

De Coronavirus ass e Konstrukt vun iergendenger Regierung, déi esou mat Hëllef vum Bill Gates probéiert de Leit iwwert Impfungen, Mikro-Chips anzesetzen.

Esou oder esou änlech Theorien huet ee sécher schonn iergendwou héieren oder gelies. Eigentlech ka jo jidderee gleewe wat e wëll, mee een dee wierklech mengt, dass de Covid-19 just eng Ligen ass, ass ganz einfach richteg schlecht oder guer net informéiert.

Ma duerch esou Aussoe kann och mol richteg Sträit entstoen, virun allem wann an der eegener Famill eng Persoun un esou Theorie gleeft. Wéi geet een elo mat esou Leit ëm?

Schratt 1

Wichteg ass et, dass een net mat der Dier an d'Haus fält. Dat heescht, et soll een de Verschwierungstheoretiker net als Topert duerstellen. Méi Sënnvoll ass hei sech mol déi ganz Theorie unzelauschteren an dee géigeniwwer alles doriwwer erzielen ze loosse wat e weess.

Schratt 2

Empathie weisen a probéiere seng Säit ze verstoen. Wat net heescht, dass een der nämmlechter Meenung ass. Et ass just vun notzen, sech an déi aner Persoun eran ze versetzen, esou entsteet eng agreabel Situatioun.

Schratt 3

Elo ass et wichteg den eegene Standpunkt mat Fakten ze vertrieden. Faktesch richteg Argumenter ka kee Mënsch ignoréieren. Wann de Verschwierungstheoretiker allerdéngs onempfänglech fir esou Aussoen ass, wat dacks virkënnt, dann huet déi ganz Diskussioun kee Wäert. Dat heescht, probéiert deem Thema mat der Persoun esou gutt et geet aus de Féiss ze goen.