Wann et mol muss séier goen an d'Avocado eigentlech nach net räif ass, kann een e klengen Trick uwenden, dass een se awer nach ka verschaffen.

Lauschtert eran

Iwwert déi lescht Jore kann een effektiv vun enger reegelrechter Food-Trend-Explosioun schwätzen. Virun allem wat d’Avocado ugeet. Iergendwéi huet een d’Impressioun, ëmmer méi Leit gräifen dorobber zeréck, sief et fir Guacamole-Dip ze maachen oder fir domat ze kachen.

Natierlech ass et bei der Avocado wéi bei all den anere Friichten och an zwar muss se räif sinn. Dat ass allerdéngs net esou einfach ze gesinn. Dacks mierkt een eréischt, dass se iwwerräif oder net räif genuch ass, wann ee se doheem opschneid. Ass se elo iwwer zeideg, kann een dorunner net méi vill änneren. Wann se awer na net räif genuch ass, gëtt et e klengen Tipp fir dee Prozess quasi ze beschleunegen.

Eng Facebook-Userin huet an der Grupp ''Air Fryer Recipes Australia'' en Trick verrode wéi een eng ze haart Avocado a kuerzer Zäit kann nodréiglech räife loossen, fir se dann dono direkt ze verschaffen.

Hutt der elo esou eng Avocado erwëscht, gëtt geroden dëst fir 10 Minutte bei 200 Grad an eng Heissluft-Fritteuse ze maachen. Dono soll een d’Fruucht am Frigo ofkille loossen iert ee se verschafft. Natierlech ass eng natierlech geräiften Avocado nach ëmmer besser, ma wann et dann awer eng Kéier muss séier goen, ass dat heiten déi einfachste Method.

Elo dierft enger Avocado-Schmier oder engem gudde Guacamole-Dip näischt méi am Wee stoen, och net wann d’Avocado nach net räif ass.