Ob an engem Meeting, an der Schoul oder doheem – gëtt et langweileg, schwäifen d’Gedanken of. En Zeeche fir feelend Konzentratioun, oder och net!

Lauschter hei!

Als Kand krut ee warscheinlech méi dacks gesot datt een net esouvill dreeme soll. Zemools net an der Schoul. Da kritt ee vun den Eltere gesot: Du muss dech konzentréieren! Schoul ass net fir ze dreemen, a sou weider.

Eng Etüd vum Georgia Institute of Technology huet awer elo gutt Noriichte fir all Mënsch dee seng Gedanken net bei sech hale kann. Wärend dem Dag dreemen ass nämlech guer net schlecht.

Hei goufen 100 Leit befrot wéi dacks si wärend dem Dag an Dramwelt flüchten. Duerno hu se missten fir 5 Minutten op ee Punkt kucken. Dobäi goufen hier Gehieraktivitéiten iwwerwaacht.

Esou konnten d’Wëssenschaftler erausfanne wéi eng Arealer am Gehier beim „Day dreaming“ zesumme schaffen. Dobäi ass erauskomm datt bei den Dreemerte verschidden Deeler vum Gehier méi enk matenee verknëppt sinn. Déi Regioune spillen och eng wichteg Roll fir eis kognitiv Fäegkeeten.

Bei weideren Tester gouf da rausfonnt datt Dreemerte méi kreativ sinn. Domadder awer net genuch, Dreemerte solle och besser am Problemer léisen an am logeschen Denke sinn.

An eiser haiteger Zäit gëtt d’Dreemen nach ëmmer als Mangel u Konzentratioun ugesinn. Wat awer eigentlech falsch ass. De Wëssenschaftler no, hu Leit déi vill dreemen e méi effizient Gehier. Si kënne sech Momenter erlabe an deene se dreemen, well se genuch fräi Kapazitéiten hunn.