En Trend kënnt an iergendwann gëtt e vun engem Neien ofgeléist. Déi éischt Unzeechen op ee weidere Changement mierkt een elo schonn.

Lauschtert eran

Erënnert ee sech u virun enger rei Joren, da fält engem op, dass do ganz vill Männer laang Hoer haten. Deemno war dat zu deem Zäitpunkt Trend. Een Trend deen awer vum genaue Géigendeel ofgeléist ginn ass an zwar dem Undercut. Säitlech sinn se quasi op null getrimmt an no uewen hi gëtt d’Coiffure e bësse méi laang an awer nach kuerz.

De klasseschen Degradé huet sech nees e bësse changéiert. Zum Beispill ass eng Permanente an der Moud, dat allerdéngs net bei de Fraen, mee bei de Männer. Et ass deen typeschen Undercut just, dass an d’Hoer uewen um Kapp, Bigoudie gedréint gi fir Krauselen ze kréien.

Et wäerten ëmmer Männer ginn, déi hiert Liewe laang eng kuerz Coiffure hunn. Ma aktuell gesäit et esou aus, wéi wann den Undercut nees géing ofgeléist ginn.

Op den Oscars huet ee ganz bestëmmte Mann et virgemaach an zwar de Brad Pitt. Dësen huet sech nämlech mat engem ''Man Bun'' presentéiert. Wat eigentlech soss näischt ass wéi ee banalen Dutt oder, anescht ausgedréckt, een ''Hoerknuet''.

Klickt ee sech duerch d’Netz stéisst een ëmmer méi op déi Coiffure bei de Männer. Dat läit eventuell dorunner, dass der vill hier Hoer iwwert de Lockdown an d’Pandemie wuesse loossen, fir och eventuell eppes Neies ze probéieren.

Kuerz Hoer wäerten et wéi gesot ëmmer ginn. Ma aktuell gesäit den Trend awer éischter nom Contraire aus.