Et ass ee Begrëff duerch dee vill Bezéiungen an d'Bréch ginn. Een Therm dee schwiereg ze definéieren ass.

Lauschtert eran

Verschidde Leit sichen nach no hirem Gléck an anerer mussen d'Erfarung maachen, dass och d'Gléck net ëmmer fir ëmmer ass. Spéitstens wann de Mann oder d'Fra an enger Bezéiung friem geet ass et dacks eriwwer. Ma dat gëllt awer net fir jidderee well sech d'Grenz vum Friemgoe vu Mënsch zu Mënsch verréckelt. Wärend fir deen een d'Schreiwe mat enger anerer Persoun schonn dozou zielt, ass dat fir een aneren nach kee Grond Schluss ze maachen.

Vu wéini un ee vu Friemgoe schwätzt hänk wéi gesot vu Koppel zu Koppel of. Alles wat tëscht zwou Persounen am toleréierte Beräich passéiert, gëllt deemno net als onéierlech. Am grousse ganze kann een awer soen, dass d'Friemgoen eigentlech do ufänkt, wou d'Vertrauen vum Partner mëssbraucht gëtt fir sech mat aneren ze treffen oder Kontakt zu aneren ze kréien.

Et handelt sech hei also ëm ee Begrëff deen eréischt bei de Leit am Kapp definéiert gëtt an een deen net objektiv ze definéieren ass. Ee Beispill heifir si Koppelen, bei deenen de Säitesprong zu engem attraktive Sexliewen dozou gehéiert. Bei deene gëtt dat Verhalen och als Méiglechkeet gesinn, fir nees Schwong an déi eege véier Wänn ze kréien.

Schwätzt iech mat ärem Partner also aus wou fir iech d'Friemgoen ugeet. Kommt der do op deen nämmlechten Nenner, wësst der genau wou d'Grenze sinn.