Am Ausland ass opgefall, dass vill Leit hier nei Hausdéieren nom Lockdown nees wollte lass ginn. Mir wollte wëssen op dat och hei de Fall ass.

Lauschtert eran

Et läit op der Hand, dass iwwert d'Pandemie an de Lockdown ganz vill Leit sech eleng gefillt hunn. Jiddereen dee kee Partner huet an net méi bei sengen Eltere wunnt, war deemno vu mueres bis owes ganz eleng a senger Wunneng. Esou louch de Gedanken un en Hausdéier och net wäit aus de Féiss.

An Däitschland ass nämlech Folgendes festgestallt ginn: Vill Leit hu sech iwwert de Lockdown an d'Pandemie een Hausdéier zougeluecht. Kléngt fir den Ufank duerchaus positiv. Ma déi aner Säit vun der Medaile ass dann awer absolutt net esou schéin. Mëttlerweil kann ee jo nees eenegermoossen normal virun d'Dier goe wat dozou féiert, dass vill Leit elo probéieren hier Déiere lass ze ginn.

Déi Entwécklung ass hei zu Lëtzebuerg awer nach net ze beobachten. D'Mme. Ferrand vum Déierenasyl huet eis matgedeelt, dass esou eppes hei zu Lëtzebuerg nach net opgefall wier. Et sinn effektiv vill Leit hei am Land déi sech iwwert de Lockdown een Déier zougeluecht hunn, ma zeréck komm wär bis elo een oder zwee. An Zukunft kéint een awer domat rechnen, dass et nach méi gëtt well vill Leit wäre sech net bewosst, wéi vill Aarbecht a Verantwortung ee mat engem Hond oder enger Kaz huet, esou d'Mme. Ferrand.

Iert ee sech esou een Déierchen zouleet soll ee sech bewosst sin, dass een et mat engem Liewewiesen ze dinn huet an net mat engem Objet deen een, wann een en net méi wëll, einfach an den Eck stellt.